هاست لینوکس معمولی SSD آلمان

توجه : نصب خبر خوان و ربات تلگرام در این سرور ممنوع میباشد||در صورت نیاز به حجم بیشتر تیکت ارسال کنید

هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 100MB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 100MB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
35,000ریال ماهانه
200,000ریال شش ماهه
350,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 200MB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 200MB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
40,000ریال ماهانه
230,000ریال شش ماهه
400,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 500MB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 500MB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
50,000ریال ماهانه
290,000ریال شش ماهه
500,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 1GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 1GB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
70,000ریال ماهانه
410,000ریال شش ماهه
700,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 2GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 2GB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
90,000ریال ماهانه
510,000ریال شش ماهه
900,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 3GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 3GB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
120,000ریال ماهانه
690,000ریال شش ماهه
1,200,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 4GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 4GB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
140,000ریال ماهانه
810,000ریال شش ماهه
1,400,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 5GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 5GB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
160,000ریال ماهانه
930,000ریال شش ماهه
1,600,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 10GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 10GB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
190,000ریال ماهانه
1,000,000ریال شش ماهه
1,900,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 20GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 20GB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
230,000ریال ماهانه
1,340,000ریال شش ماهه
2,300,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید