هاست لینوکس معمولی SSD آلمان

توجه : نصب خبر خوان و ربات تلگرام در این سرور ممنوع میباشد||در صورت نیاز به حجم بیشتر تیکت ارسال کنید

هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 100MB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 100MB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
35,000ریال Monthly
100,000ریال Quarterly
195,000ریال Semi-Annually
350,000ریال Annually (Free Domain)
Order Now
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 200MB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 200MB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
40,000ریال Monthly
115,000ریال Quarterly
225,000ریال Semi-Annually
400,000ریال Annually (Free Domain)
Order Now
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 500MB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 500MB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
50,000ریال Monthly
145,000ریال Quarterly
285,000ریال Semi-Annually
500,000ریال Annually (Free Domain)
Order Now
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 1GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 1GB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
70,000ریال Monthly
205,000ریال Quarterly
405,000ریال Semi-Annually
700,000ریال Annually (Free Domain)
Order Now
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 2GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 2GB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
90,000ریال Monthly
265,000ریال Quarterly
525,000ریال Semi-Annually
900,000ریال Annually (Free Domain)
Order Now
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 3GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 3GB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
120,000ریال Monthly
355,000ریال Quarterly
705,000ریال Semi-Annually
1,200,000ریال Annually (Free Domain)
Order Now
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 4GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 4GB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
140,000ریال Monthly
410,000ریال Quarterly
810,000ریال Semi-Annually
1,400,000ریال Annually (Free Domain)
Order Now
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 5GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 5GB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
160,000ریال Monthly
470,000ریال Quarterly
930,000ریال Semi-Annually
1,600,000ریال Annually (Free Domain)
Order Now
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 10GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 10GB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
190,000ریال Monthly
550,000ریال Quarterly
1,000,000ریال Semi-Annually
1,900,000ریال Annually (Free Domain)
Order Now
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 20GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 20GB
 • Concurrent connections 20
 • Number of processes 100
 • مصرف سی پی یو 10%
 • Input/output Usage 1MB
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • محل سرور آلمان
 • وب سرور LiteSpeed
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • تحویل فوری
230,000ریال Monthly
650,000ریال Quarterly
1,260,000ریال Semi-Annually
2,300,000ریال Annually (Free Domain)
Order Now