هاست لینوکس ssd

نصب خبر خوان و ربات تلگرام در این سرور ممنوع میباشد

هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 100MB
 • فضا : 100MB
 • دامنه رایگان ir : درصورت خرید سالانه
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : SSD
 • میزان رم : 1GB
 • مصرف سی پی یو : 10%
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • 20 : Concurrent connections
 • Number of processes : 100
 • Input/output Usage : 1 MB
 • حداکثر حجم دیتابیس : 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php : بله
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • تعداد اکانت FTP : بدون محدودیت
 • تعداد ساب دامین : بدون محدودیت
 • تعداد پارک دامین : بدون محدودیت
 • بک آپ گیری : هفتگی
30,000ریال ماهانه
170,000ریال شش ماهه
300,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 200MB
 • فضا : 200MB
 • دامنه رایگان ir : درصورت خرید سالانه
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : SSD
 • میزان رم : 1GB
 • مصرف سی پی یو : 10%
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • 20 : Concurrent connections
 • Number of processes : 100
 • Input/output Usage : 1 MB
 • حداکثر حجم دیتابیس : 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php : بله
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • تعداد اکانت FTP : بدون محدودیت
 • تعداد ساب دامین : بدون محدودیت
 • تعداد پارک دامین : بدون محدودیت
 • بک آپ گیری : هفتگی
35,000ریال ماهانه
200,000ریال شش ماهه
350,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 500MB
 • فضا : 500MB
 • دامنه رایگان ir : درصورت خرید سالانه
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : SSD
 • میزان رم : 1GB
 • مصرف سی پی یو : 10%
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • 20 : Concurrent connections
 • Number of processes : 100
 • Input/output Usage : 1 MB
 • حداکثر حجم دیتابیس : 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php : بله
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • تعداد اکانت FTP : بدون محدودیت
 • تعداد ساب دامین : بدون محدودیت
 • تعداد پارک دامین : بدون محدودیت
 • بک آپ گیری : هفتگی
45,000ریال ماهانه
260,000ریال شش ماهه
450,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 1GB
 • فضا : 1GB
 • دامنه رایگان ir : درصورت خرید سالانه
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : SSD
 • میزان رم : 1GB
 • مصرف سی پی یو : 10%
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • 20 : Concurrent connections
 • Number of processes : 100
 • Input/output Usage : 1 MB
 • حداکثر حجم دیتابیس : 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php : بله
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • تعداد اکانت FTP : بدون محدودیت
 • تعداد ساب دامین : بدون محدودیت
 • تعداد پارک دامین : بدون محدودیت
 • بک آپ گیری : هفتگی
65,000ریال ماهانه
380,000ریال شش ماهه
650,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 2GB
 • فضا : 2GB
 • دامنه رایگان ir : درصورت خرید سالانه
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : SSD
 • میزان رم : 1GB
 • مصرف سی پی یو : 10%
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • 20 : Concurrent connections
 • Number of processes : 100
 • Input/output Usage : 1 MB
 • حداکثر حجم دیتابیس : 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php : بله
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • تعداد اکانت FTP : بدون محدودیت
 • تعداد ساب دامین : بدون محدودیت
 • تعداد پارک دامین : بدون محدودیت
 • بک آپ گیری : هفتگی
85,000ریال ماهانه
500,000ریال شش ماهه
850,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 3GB
 • فضا : 3GB
 • دامنه رایگان ir : درصورت خرید سالانه
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : SSD
 • میزان رم : 1GB
 • مصرف سی پی یو : 10%
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • 20 : Concurrent connections
 • Number of processes : 100
 • Input/output Usage : 1 MB
 • حداکثر حجم دیتابیس : 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php : بله
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • تعداد اکانت FTP : بدون محدودیت
 • تعداد ساب دامین : بدون محدودیت
 • تعداد پارک دامین : بدون محدودیت
 • بک آپ گیری : هفتگی
110,000ریال ماهانه
650,000ریال شش ماهه
1,100,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 4GB
 • فضا : 4GB
 • دامنه رایگان ir : درصورت خرید سالانه
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : SSD
 • میزان رم : 1GB
 • مصرف سی پی یو : 10%
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • 20 : Concurrent connections
 • Number of processes : 100
 • Input/output Usage : 1 MB
 • حداکثر حجم دیتابیس : 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php : بله
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • تعداد اکانت FTP : بدون محدودیت
 • تعداد ساب دامین : بدون محدودیت
 • تعداد پارک دامین : بدون محدودیت
 • بک آپ گیری : هفتگی
130,000ریال ماهانه
770,000ریال شش ماهه
1,300,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 5GB
 • فضا : 5GB
 • دامنه رایگان ir : درصورت خرید سالانه
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : SSD
 • میزان رم : 1GB
 • مصرف سی پی یو : 10%
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • 20 : Concurrent connections
 • Number of processes : 100
 • Input/output Usage : 1 MB
 • حداکثر حجم دیتابیس : 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php : بله
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • تعداد اکانت FTP : بدون محدودیت
 • تعداد ساب دامین : بدون محدودیت
 • تعداد پارک دامین : بدون محدودیت
 • بک آپ گیری : هفتگی
150,000ریال ماهانه
900,000ریال شش ماهه
1,500,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 10GB
 • فضا : 10GB
 • دامنه رایگان ir : درصورت خرید سالانه
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : SSD
 • میزان رم : 1GB
 • مصرف سی پی یو : 10%
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • 20 : Concurrent connections
 • Number of processes : 100
 • Input/output Usage : 1 MB
 • حداکثر حجم دیتابیس : 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php : بله
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • تعداد اکانت FTP : بدون محدودیت
 • تعداد ساب دامین : بدون محدودیت
 • تعداد پارک دامین : بدون محدودیت
 • بک آپ گیری : هفتگی
190,000ریال ماهانه
1,130,000ریال شش ماهه
1,900,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس معمولی SSD آلمان 20GB
 • فضا : 20GB
 • دامنه رایگان ir : درصورت خرید سالانه
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : SSD
 • میزان رم : 1GB
 • مصرف سی پی یو : 10%
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • 20 : Concurrent connections
 • Number of processes : 100
 • Input/output Usage : 1 MB
 • حداکثر حجم دیتابیس : 1GB
 • قابلیت انتخاب ورژن php : بله
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • تعداد اکانت FTP : بدون محدودیت
 • تعداد ساب دامین : بدون محدودیت
 • تعداد پارک دامین : بدون محدودیت
 • بک آپ گیری : هفتگی
230,000ریال ماهانه
1,370,000ریال شش ماهه
2,300,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید