لایسنس whmcs

Whmcs - Starter

دریافت آنی آخرین نسخه بله
فعال شدن آنی لایسنس بله
نمایش کپی رایت بله
محدودیت کاربر تا سقف 250 کاربر

Whmcs - Plus

دریافت آنی آخرین نسخه بله
فعال شدن آنی لایسنس بله
نمایش کپی رایت خیر
محدودیت کاربر تا سقف 250 کاربر

Whmcs - Professional

دریافت آنی آخرین نسخه بله
فعال شدن آنی لایسنس بله
نمایش کپی رایت خیر
محدودیت کاربر تا سقف 1000 کاربر

Whmcs - Business

دریافت آنی آخرین نسخه بله
فعال شدن آنی لایسنس بله
نمایش کپی رایت خیر
محدودیت کاربر بدون محدودیت