نمایندگی هاست لینوکس SSD آلمان

نصب ربات تلگرام پر مصرف و خبرخوان ممنوع ((جهت سفارش حجم بالاتر تیکت ارسال کنید))

نمایندگی هاست لینوکس آلمان 5GB
 • 5GB فضا
 • 15 اکانت سي پنل مجاز
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • اورسل بله قابلیت
 • LiteSpeed وب سرور
 • رایگان انتقال یوزرها به لوکس ورک
 • (ns1.yourdomain.com) بله DNS اختصاصي
 • بله قابلیت انتخاب ورژن php
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • فوری تحویل
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
نمایندگی هاست لینوکس آلمان 10GB
 • 10GB فضا
 • 30 اکانت سي پنل مجاز
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • اورسل بله قابلیت
 • LiteSpeed وب سرور
 • رایگان انتقال یوزرها به لوکس ورک
 • (ns1.yourdomain.com) بله DNS اختصاصي
 • بله قابلیت انتخاب ورژن php
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • فوری تحویل
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
نمایندگی هاست لینوکس آلمان 20GB
 • 20GB فضا
 • 50 اکانت سي پنل مجاز
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • اورسل بله قابلیت
 • LiteSpeed وب سرور
 • رایگان انتقال یوزرها به لوکس ورک
 • (ns1.yourdomain.com) بله DNS اختصاصي
 • بله قابلیت انتخاب ورژن php
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • فوری تحویل
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
نمایندگی هاست لینوکس آلمان 30GB
 • 30GB فضا
 • 70 اکانت سي پنل مجاز
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • اورسل بله قابلیت
 • LiteSpeed وب سرور
 • رایگان انتقال یوزرها به لوکس ورک
 • (ns1.yourdomain.com) بله DNS اختصاصي
 • بله قابلیت انتخاب ورژن php
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • فوری تحویل
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
نمایندگی هاست لینوکس آلمان 40GB
 • 40GB فضا
 • 90 اکانت سي پنل مجاز
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • اورسل بله قابلیت
 • LiteSpeed وب سرور
 • رایگان انتقال یوزرها به لوکس ورک
 • (ns1.yourdomain.com) بله DNS اختصاصي
 • بله قابلیت انتخاب ورژن php
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • فوری تحویل
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
خرید اکانت اضافه

برای هر پلن درصورتی که بخواهید اکانت اضافه بخرید و فضا تغییری نکند باید این سرویس را خریداری کنید
هر 10 اکانت اضافه 13 هزار تومان ماهانه اضافه میشود

خرید حجم اضافه

برای هر پلن درصورتی که بخواهید حجم اضافه بخرید و تعداد اکانت تغییری نکند باید این سرویس را خریداری کنید
هر 5 گیگ حجم اضافه 13 هزار تومان ماهانه اضافه میشود