هاست دانلود و آپلود

در صورت نیاز به حجم بیشتر تیکت ارسال کنید

هاست دانلود/آپلود آلمان 10GB
 • 10GB فضا
 • 99.9 درصد آپتایم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • cpanel کنترل پنل
 • در صورت درخواست امکان ایجاد دیتابیس
 • فوری تحویل
هاست دانلود/آپلود آلمان 25GB
 • 25GB فضا
 • 99.9 درصد آپتایم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • cpanel کنترل پنل
 • در صورت درخواست امکان ایجاد دیتابیس
 • فوری تحویل
هاست دانلود/آپلود آلمان 50GB
 • 50GB فضا
 • 99.9 درصد آپتایم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • cpanel کنترل پنل
 • در صورت درخواست امکان ایجاد دیتابیس
 • فوری تحویل