نمایندگی هاست دانلود و آپلود آلمان

نمایندگی 20 گیگ دانلود/آپلود

ماهانه 35 هزار تومان
1 ساله 300 هزار تومان

 • 20 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • فوری تحويل
نمایندگی 50 گیگ دانلود/آپلود

ماهانه 55 هزار تومان
1 ساله 500هزار تومان

 • 50 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • فوری تحويل