هاست لینوکس ssd هلند

هاست لینوکس SSD هلند 500MB
 • فضا : 500MB
 • دامنه رایگان ir : درصورت خرید سالانه
 • موقعیت سرور : هلند
 • نوع هارد : SSD
 • میزان رم : 1GB
 • سی پی یو : یک هسته
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • 50 : Concurrent connections
 • Number of processes : 200
 • Input/output Usage : 4 MB
 • قابلیت انتخاب ورژن php : بله
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • تعداد اکانت FTP : بدون محدودیت
 • تعداد ساب دامین : بدون محدودیت
 • تعداد پارک دامین : بدون محدودیت
 • بک آپ گیری : هفتگی
110,000ریال ماهانه
660,000ریال شش ماهه
1,100,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس SSD هلند 1GB
 • فضا : 1GB
 • دامنه رایگان ir : درصورت خرید سالانه
 • موقعیت سرور : هلند
 • نوع هارد : SSD
 • میزان رم : 1GB
 • سی پی یو : یک هسته
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • 50 : Concurrent connections
 • Number of processes : 200
 • Input/output Usage : 4 MB
 • قابلیت انتخاب ورژن php : بله
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • تعداد اکانت FTP : بدون محدودیت
 • تعداد ساب دامین : بدون محدودیت
 • تعداد پارک دامین : بدون محدودیت
 • بک آپ گیری : هفتگی
130,000ریال ماهانه
770,000ریال شش ماهه
1,300,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس SSD هلند 2GB
 • فضا : 2GB
 • دامنه رایگان ir : درصورت خرید سالانه
 • موقعیت سرور : هلند
 • نوع هارد : SSD
 • میزان رم : 1GB
 • سی پی یو : یک هسته
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • 50 : Concurrent connections
 • Number of processes : 200
 • Input/output Usage : 4 MB
 • قابلیت انتخاب ورژن php : بله
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • تعداد اکانت FTP : بدون محدودیت
 • تعداد ساب دامین : بدون محدودیت
 • تعداد پارک دامین : بدون محدودیت
 • بک آپ گیری : هفتگی
140,000ریال ماهانه
830,000ریال شش ماهه
1,400,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس SSD هلند 3GB
 • فضا : 3GB
 • دامنه رایگان ir : درصورت خرید سالانه
 • موقعیت سرور : هلند
 • نوع هارد : SSD
 • میزان رم : 1GB
 • سی پی یو : یک هسته
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • 50 : Concurrent connections
 • Number of processes : 200
 • Input/output Usage : 4 MB
 • قابلیت انتخاب ورژن php : بله
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • تعداد اکانت FTP : بدون محدودیت
 • تعداد ساب دامین : بدون محدودیت
 • تعداد پارک دامین : بدون محدودیت
 • بک آپ گیری : هفتگی
160,000ریال ماهانه
950,000ریال شش ماهه
1,600,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس SSD هلند 5GB
 • فضا : 5GB
 • دامنه رایگان ir : درصورت خرید سالانه
 • موقعیت سرور : هلند
 • نوع هارد : SSD
 • میزان رم : 1GB
 • سی پی یو : یک هسته
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • 50 : Concurrent connections
 • Number of processes : 200
 • Input/output Usage : 4 MB
 • قابلیت انتخاب ورژن php : بله
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • تعداد اکانت FTP : بدون محدودیت
 • تعداد ساب دامین : بدون محدودیت
 • تعداد پارک دامین : بدون محدودیت
 • بک آپ گیری : هفتگی
190,000ریال ماهانه
1,130,000ریال شش ماهه
1,900,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید