هاست لینوکس SSD هلند

هاست لینوکس SSD هلند 500MB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 1GB
 • Concurrent connections 50
 • Number of processes 200
 • سی پی یو 1 هسته
 • Input/output Usage 2MB
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • وب سرور LiteSpeed
 • موقعیت سرور هلند
 • تحویل فوری
100,000ریال ماهانه
550,000ریال شش ماهه
1,000,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس SSD هلند 1GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 1GB
 • Concurrent connections 50
 • Number of processes 200
 • سی پی یو 1 هسته
 • Input/output Usage 2MB
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • وب سرور LiteSpeed
 • موقعیت سرور هلند
 • تحویل فوری
120,000ریال ماهانه
670,000ریال شش ماهه
1,200,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس SSD هلند 2GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 2GB
 • Concurrent connections 50
 • Number of processes 200
 • سی پی یو 1 هسته
 • Input/output Usage 2MB
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • وب سرور LiteSpeed
 • موقعیت سرور هلند
 • تحویل فوری
140,000ریال ماهانه
790,000ریال شش ماهه
1,400,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس SSD هلند 3GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 3GB
 • Concurrent connections 50
 • Number of processes 200
 • سی پی یو 1 هسته
 • Input/output Usage 2MB
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • وب سرور LiteSpeed
 • موقعیت سرور هلند
 • تحویل فوری
160,000ریال ماهانه
910,000ریال شش ماهه
1,600,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست لینوکس SSD هلند 5GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • فضا 5GB
 • Concurrent connections 50
 • Number of processes 200
 • سی پی یو 1 هسته
 • Input/output Usage 2MB
 • میزان رم 1GB
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری هفتگی
 • قابلیت انتخاب ورژن php بله
 • وب سرور LiteSpeed
 • موقعیت سرور هلند
 • تحویل فوری
190,000ریال ماهانه
1,090,000ریال شش ماهه
1,900,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید