هاست دانلود و آپلود آلمان

plan DU-A 10GB

فضا 10GB
قابلیت اتصال به ساب دامنه

 • موقعیت سرور آلمان
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • امکان ایجاد دیتابیس : ندارد
 • بک آپ گیری هفتگی
 • Bandwidth : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • Sub Domains : Unlimited
 • Parked Domains : Unlimited
 • Addon Domains : Unlimited
plan DU-B 25GB

فضا 25GB
قابلیت اتصال به ساب دامنه

 • موقعیت سرور آلمان
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • امکان ایجاد دیتابیس : ندارد
 • بک آپ گیری هفتگی
 • Bandwidth : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • Sub Domains : Unlimited
 • Parked Domains : Unlimited
 • Addon Domains : Unlimited
plan DU-C 50GB

فضا 50GB
قابلیت اتصال به ساب دامنه

 • موقعیت سرور آلمان
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • امکان ایجاد دیتابیس : ندارد
 • بک آپ گیری هفتگی
 • Bandwidth : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • Sub Domains : Unlimited
 • Parked Domains : Unlimited
 • Addon Domains : Unlimited