هاست SSD ایران

هاست SSD ایران 2GB

ماهانه 17 هزارتومان
سالانه 170 هزارتومان

 • 2GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • رایگان SSL
 • لایت اسپید وب سرور قدرتمند
 • سخت افزاری مجهز به آنتی دی داس
هاست SSD ایران 3GB

ماهانه 23 هزارتومان
سالانه 230 هزارتومان

 • 3GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • رایگان SSL
 • لایت اسپید وب سرور قدرتمند
 • سخت افزاری مجهز به آنتی دی داس
هاست SSD ایران 5GB

ماهانه 31 هزارتومان
سالانه 310 هزارتومان

 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • رایگان SSL
 • لایت اسپید وب سرور قدرتمند
 • سخت افزاری مجهز به آنتی دی داس
هاست SSD ایران 10GB

ماهانه 40 هزارتومان
سالانه 400 هزارتومان

 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • رایگان SSL
 • لایت اسپید وب سرور قدرتمند
 • سخت افزاری مجهز به آنتی دی داس