هاست ربات تلگرام

توضیحات را با دقت مطالعه کنید , (در صورت نیاز به حجم بیشتر تیکت ارسال کنید)

پکیج ربات تلگرام SSD آلمان 50MB

ماهانه 3,500 تومان
سالانه 35,000 تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 1 رم
 • 1 هسته سی پیو
 • ۲۰ Entry Processes
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
پکیج ربات تلگرام SSD آلمان 100MB

ماهانه 4,500 تومان
سالانه 45,000 تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 1 رم
 • 1 هسته سی پیو
 • ۲۰ Entry Processes
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
پکیج ربات تلگرام SSD آلمان 200MB

ماهانه 6,000 تومان
سالانه 60,000 تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 1 رم
 • 1 هسته سی پیو
 • ۲۰ Entry Processes
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
پکیج ربات تلگرام SSD آلمان 500MB

ماهانه 7,500 تومان
سالانه 75,000 تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 1 رم
 • 1 هسته سی پیو
 • ۲۰ Entry Processes
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور