هاست ربات تلگرام

توضیحات را با دقت مطالعه کنید , (در صورت نیاز به حجم بیشتر تیکت ارسال کنید)

پکیج ربات تلگرام انگلیس 50MB

ماهانه 2,500 تومان
سالانه 25,000 تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 1 رم
 • 1 هسته سی پیو
 • ۲۰ Entry Processes
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
پکیج ربات تلگرام انگلیس 100MB

ماهانه 3,500 تومان
سالانه 35,000 تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 1 رم
 • 1 هسته سی پیو
 • ۲۰ Entry Processes
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
پکیج ربات تلگرام انگلیس 200MB

ماهانه 5,000 تومان
سالانه 50,000 تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 1 رم
 • 1 هسته سی پیو
 • ۲۰ Entry Processes
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
پکیج ربات تلگرام انگلیس 500MB

ماهانه 6,500 تومان
سالانه 65,000 تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 1 رم
 • 1 هسته سی پیو
 • ۲۰ Entry Processes
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور