نمایندگی هاست لینوکس معمولی SSD آلمان

نمایندگی هاست سرویسی است که به شما کمک می کند بدون نیاز به دانش مدیریت سرور یا نیاز به نصب نرم افزاری های مدیریتی مورد استفاده توسط خودتان از این سرویس ها تقریبا در سطح مدیر اصلی هاستینگ بهره ببرید.

plan GA-A 5GB

فضا 5GB
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از لوکس ورک نوشته شده باشد
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است

 • اکانت سي پنل مجاز : 15
 • کنترل پنل : Cpanel و WHM
 • وب سرور : LiteSpeed
 • نوع هارد : SSD
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • قابلیت اورسل : بله
 • بک آپ گیری : هفتگی / ماهیانه
 • IP اختصاصي : در صورت درخواست
plan GA-B 10GB

فضا 10GB
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از لوکس ورک نوشته شده باشد
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است

 • اکانت سي پنل مجاز : 30
 • کنترل پنل : Cpanel و WHM
 • وب سرور : LiteSpeed
 • نوع هارد : SSD
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • قابلیت اورسل : بله
 • بک آپ گیری : هفتگی / ماهیانه
 • IP اختصاصي : در صورت درخواست
plan GA-C 20GB

فضا 20GB
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از لوکس ورک نوشته شده باشد
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است

 • اکانت سي پنل مجاز : 50
 • کنترل پنل : Cpanel و WHM
 • وب سرور : LiteSpeed
 • نوع هارد : SSD
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • قابلیت اورسل : بله
 • بک آپ گیری : هفتگی / ماهیانه
 • IP اختصاصي : در صورت درخواست
plan GA-D 30GB

فضا 30GB
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از لوکس ورک نوشته شده باشد
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است

 • اکانت سي پنل مجاز : 70
 • کنترل پنل : Cpanel و WHM
 • وب سرور : LiteSpeed
 • نوع هارد : SSD
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • قابلیت اورسل : بله
 • بک آپ گیری : هفتگی / ماهیانه
 • IP اختصاصي : در صورت درخواست
plan GA-E 40GB

فضا 40GB
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از لوکس ورک نوشته شده باشد
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است

 • اکانت سي پنل مجاز :90
 • کنترل پنل : Cpanel و WHM
 • وب سرور : LiteSpeed
 • نوع هارد : SSD
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • قابلیت اورسل : بله
 • بک آپ گیری : هفتگی / ماهیانه
 • IP اختصاصي : در صورت درخواست