مستر ریسلر هاست لینوکس معمولی SSD آلمان

plan GAM-A 20GB

فضا 20GB
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از لوکس ورک نوشته شده باشد
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است

 • اکانت سي پنل مجاز : 50
 • تعداد اکانت ریسلر مجاز : 8
 • کنترل پنل : Cpanel و WHM
 • وب سرور : LiteSpeed
 • نوع هارد : SSD
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • قابلیت اورسل : بله
 • قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده : بله
 • بک آپ گیری : هفتگی / ماهیانه
 • IP اختصاصي : در صورت درخواست
plan GAM-B 30GB

فضا 30GB
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از لوکس ورک نوشته شده باشد
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است

 • اکانت سي پنل مجاز : 70
 • تعداد اکانت ریسلر مجاز : 12
 • کنترل پنل : Cpanel و WHM
 • وب سرور : LiteSpeed
 • نوع هارد : SSD
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • قابلیت اورسل : بله
 • قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده : بله
 • بک آپ گیری : هفتگی / ماهیانه
 • IP اختصاصي : در صورت درخواست
plan GAM-C 40GB

فضا 40GB
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از لوکس ورک نوشته شده باشد
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است

 • اکانت سي پنل مجاز : 100
 • تعداد اکانت ریسلر مجاز : 16
 • کنترل پنل : Cpanel و WHM
 • وب سرور : LiteSpeed
 • نوع هارد : SSD
 • ترافیک ماهیانه : بدون محدودیت
 • قابلیت اورسل : بله
 • قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده : بله
 • بک آپ گیری : هفتگی / ماهیانه
 • IP اختصاصي : در صورت درخواست